Separation

En separation av ett affärsområde av ett företag är en stor förändring, en stor förändring behöver professionell förändringsledning, professionell förändringsledning behöver goda ledare och en bra process / metodik.   När vi tar över separationsdesign uppdrag följer vi en väl beprövad process baserad på global expertis och egna erfarenheter.
  Vi kan också hjälpa dig att utveckla eller förbättra din existerande separationsmetodik och processer. Om det behövs och önskas kan vi utveckla dem tillsammans med dig, antingen som en specifik uppgift som då blir projektets produkt eller tillsammans med ett konkret projekt medan vi tar rollen som separationsledare. Vi kan även bara hjälpa dig en viss del på den här vägen, t.ex. att utveckla ”Dag 1” -operationsmodellen för din avyttring.
  På begäran kan vi även erbjuda träning av ditt team i metodik och process eller presentationer av lärdomar.
  Vi tror starkt på att metodiken är en av de 3 pelarna i framgångsrika separationer:

  • Realistiskt omfattning för separationen (Scope)
  • Utmärkt ledarskap
  • Beprövad metodik