Våra Tjänster

We anpassar våra tjänster speciellt för dig.

Tillsammans diskuterar vi och bestämmer om vilken tjänst som ger mest värde för just dig och baserat på det lägger vi vår offert.

Kontakt us för din specifik offert.

Vi har dock några standard erbjudanden som  du kan beställa enligt given definition. Alla priser är exklusive Moms, eventuella kostnader för resor (om inte i Göteborg, Oslo eller Wien) och lokaler tillkommer.

 • Coaching paket för styrelse eller ledning liten, 5 ggr 2 timmar, ni avropar som det passar er – Göteborg 15.000 SEK, Oslo 15.000 NOK, Wien 1.500 EUR *)
 • Coaching paket för styrelse eller ledning stor, 3 ggr 2 timmar och ytterligare 15 timmar som ni avropar som det passar er – Göteborg 25.000 SEK, Oslo 25.000 NOK, Wien 2.500 EUR *)
 • Integrations- eller Separationsplan liten – Göteborg 50.000 SEK, Oslo 50.000 NOK, Wien 5.000 EUR *)
 • Integrations- eller Separationsplan medium- Göteborg 150.000 SEK, Oslo 150.000 NOK, Wien 15.000 EUR *)
 • Integrations- eller Separationsplan komplex – Göteborg 250.000 SEK, Oslo 250.000 NOK, Wien 25.000 EUR *)
 • Plan and Initiate Change Workshop small – 1 dag, förberedelsen samt uppföljning: Göteborg 15.000 SEK, Oslo 15.000 NOK, Wien 1.500 EUR
 • Plan and Initiate Change Workshop big – 2,5 dagar, förberedelsen samt uppföljning (komplexa förändringar, tex. större förvärv): Göteborg 60.000 SEK, Oslo 60.000 NOK, Wien 6.000 EUR
 • Planerings workshop för att komma igång med internationalisering eller export – 1 dag, förberedelsen samt uppföljning: Göteborg 10.000 SEK, Oslo 10.000 NOK, Wien 1.000 EUR *)
 • Qualitative Risk Management Workshop – 1/2 dag inklusive facilitering (max. 12 deltagare), sammanställning av resultatet – Göteborg 10.000 SEK, Oslo 10.000 NOK, Wien 1.000 EUR *)
 • Quantitative Risk Management Workshop – 1 dag inklusive facilitering (max. 12 deltagare), sammanställning av resultatet – Göteborg 15.000 SEK, Oslo 15.000 NOK, Wien 1.500 EUR *)
 • Quantitative Risk Scenario Analys och Risk Management Planering – 4 dagar på plats , av dessa 2 dagar workshop med 5-12 deltagare  – Göteborg 40.000 SEK, Oslo 40.000 NOK, Wien 4.000 EUR *)
 • Risk Management Training, 1 dag, max. 20 deltagare – Göteborg 12.500 SEK, Oslo 12.500 NOK, Wien 1.250 EUR *)

*) Tjänstebeskrivningar finns vid behov, ta kontakt med oss