Legalt och integritet

Villkor

Om inte annat anges i juridiska meddelanden någon annanstans på denna World Wide Web-server, har någon person härmed rätt att visa, kopiera, skriva ut och distribuera alla dokument som publicerats av Tovoy Solutions AB på sin WWW-server förutsatt att det är:

 • för personligt bruk
 • för icke-kommersiell användning
 • för informationsändamål,
 • och det hänvisas till Tovoy (Solutions AB) när dokumentet används.

Observera att alla produkter, processer eller tekniker som beskrivs i ett dokument på den här servern kan omfattas av andra immateriella rättigheter som ägs av Tovoy Solutions och inte licensieras enligt nedan. Detsamma gäller för immateriella rättigheter som ägs av andra.

Varumärken

är varumärket till Tovoy Solutions AB. Tredje parts varumärken som nämns är äganderätt till respektive ägare.

Informationspolicy

Information om denna server tillhandahålls ”som det är” utan någon garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, inklusive men inte begränsat till, de underförstådda garantierna för säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte eller icke-överträdelse.

Informationen häri kan innefatta tekniska felaktigheter eller typografiska fel. Ändringar till informationen kan med jämna mellanrum göras och kommer att införlivas i nya utgåvor av detta dokument. Tovoy Solutions AB kan när som helst göra förbättringar eller ändringar utan föregående meddelande.

Informationsinsamling och användning

Registeransvarig för all data på www.tovoy.net är Tovoy Solutions AB, Göteborg. Data insamlade från dig lagras inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES/EEA).   Vi följer våra principer för integritet:

 • Meddela till individer att identifiera syftet med vilka personuppgifter som samlas in, används, behålls och avslöjas.
 • Val och samtycke tillgängligt för individer med avseende på insamling, användning, lagring och förfogande av personlig information.
 • Insamling av personuppgifter för de ändamål som anges i meddelandet.
 • Användning, lagring och förfogande av personuppgifter enligt identifieringen och för vilken personen har lämnat samtycke.
 • Granska personuppgifter för att få tillgång till informationen och se till att den är korrekt.
 • Upplysningar till tredje part om personuppgifter för ändamål som anges i meddelandet och för vilka individen har lämnat samtycke.
 • Överföring av data till andra länder på ett lagligt, säkert och kontrollerbart sätt.
 • Säkerhet för integritet av personlig information för att skydda mot obehörig åtkomst och användning.
 • Kvaliteten på personlig information för att säkerställa att rimliga åtgärder vidtas för att säkerställa att personuppgifter är korrekta.
 • Ansvarighet och integritet genom design för att säkerställa överensstämmelse med sekretessramen.

Om du har ytterligare frågor angående informationsinsamling och användning hos Tovoy Solutions AB, kontakta info@tovoy.net.

Externa länkar

Den här webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser. Observera att Tovoy Solutions inte ansvarar för integritetspolicy eller praxis för sådana andra webbplatser. Vi uppmanar våra användare att vara medvetna när de lämnar vår webbplats och läsa integritetspolicyerna eller sekretessutlåtandena för varje webbplats som samlar personligt identifierbar information. Denna integritetspolicy gäller endast information som samlas in av denna webbplats.

Ändringar av Tovoy’s Internet-integritetspolicy

Tovoy Solutions AB kan från tid till annan göra ändringar i denna policy. Vi rekommenderar att användare av den här webbplatsen besöker denna integritetspolicy ibland för att få veta om nya sekretesspraxis eller ändringar i vår policy.