Startup & Investering

Fullt övertygad om vår ”Change Maker” -kapacitet involverar vi oss också i startups. Vi hjälper dig med vår erfarenhet och kompetens. Om du som startup imponerar på oss är vi också villiga att delta som partner eller investerare. Om vi tror på dig kan vi erbjuda engagemangsmodeller som är positiva till din mest sannolika ”spända” kassaflödes situation. Vi tar oss alltid tid för ett första möte som är gratis för att undersöka hur vi kan dra nytta av varandra.Vi tror på att stödja nystartade företag kommer att bygga framtida kunder eller partners för oss.
Erbjudanden och lösningar för Startup och tillväxt

Det bästa sättet att lära sig är att göra saker själv, så den här innovativa delen kommer att ge tillbaka kompetens till våra andra domäner och göra oss unika i förhållande till vår konkurrens.

Affärscoach

Styrelsearbete

M&A Projekt

Gräsrotsfinansiering

Export