Separationsdesign

Om du är en van säljare kanske du redan vet det, om du är helt ny på förvärv borde du undvika de misstag som många säljare har gjort många gånger redan. Från en tagen affär till en slutförd avyttring kan vara en lång och ibland ganska dyr resa. Om du bara säljer ett oberoende företag, borde det inte vara så komplicerat. Men speciellt om du ”skär ut” en verksamhet av ditt företag (eller än sämre av en rad olika legala enheter), behöver detta mer eftertanke, planering och ibland också juridiska medel i transaktionskontraktet för denna affär.

Vi hjälper dig att balansera den nödvändiga hastigheten med behovet av att vara lugn och avslappnad för att säkerställa att du uppnår affärsmålen för din affär. Några av de faktorer som skapar detta dilemma:

 • Behov av hastigheten – några exempel
  • När du planerar att sälja ett företag kan du aldrig börja din separationsdesign för tidigt för att förstå vad du kan lista som tillgångar i affären och vad du kanske behöver fokusera på för att minska risken för negativa effekter på transaktionspriset
  • Ju bättre förberedd du är för separationen desto enklare och snabbare kan det göras, särskilt fasen från undertecknandet av kontraktet till att stänga affären och det eventuella behovet av TSAs (Transactional Services Agreement, dvs. tjänster du behöver leverera till köparen ett tag framåt) kan minskas
  • TSA-ledningen måste vara beredd att uppfylla de skyldigheter som följer med avtalet
 • Hålla sig avslappnad och lugn är bra – exempel
  • Innan du har förhandlat kan du ha värderat din verksamhet felaktigt och det kan leda till en riktningsändring: du kanske inte säljer alls, ändrar försäljningsobjektet (ändrat scope), inväntar bättre bud, etc.
  • Vanligtvis är hög konfidentialitet avgörande för en lyckad transaktion – om du börjar genomföra många förändringar kan dina anställda, men även andra intressenter bli misstänksamma.
  • Den mest effektiva övergången är givetvis en gemensam plan av säljaren och köparen som adresserar separation och integration samtidigt, endast i en enda stor förändring

Genom att använda oss för att leda din separationsdesign kan du vara säker på att

 • Separationsdesign görs effektivt och tar inte längre tid för din ledning och medarbetare än verkligen behövt
 • dilemmat mellan snabbhet och avslappning bedöms av objektiva ögon istället för att lösas av din egen subjektiva, involverade och starkt påverkade ledning
 • best practice och erfarenheter från andra företag och erbjudanden återanvänds