PMI Metodik

En sammanslagning är en stor förändring, en stor förändring behöver professionell förändringsledning, professionell förändringsledning behöver excellenta ledare och en bra process / metodik.   När vi tar oss an integrationsdesignuppdrag följer vi en väl beprövad process baserad på global kompetens inom disciplinen för integration av integration och egna erfarenheter.   Vi kan också ge dig råd om att utveckla eller förbättra din befintliga integrationsmetodik och processer. Om det behövs och önskas kan vi utveckla dem tillsammans med dig, antingen som en specifik uppgift och det är produkten vi levererar eller tillsammans med ett konkret projekt medan vi tar integrationsledarrollen. Eller vi kan bara hjälpa dig en viss del på den här vägen, t.ex. att utveckla målet för driftsmodellen (Target Operational Model) för ditt nya förvärv.   På begäran erbjuder vi även träning av ditt team i metodik och process eller presentationer av lärdomar.
Vi tror starkt på att metodiken är en av de 3 pelarna i framgångsrika integrationer:

  • Realistiska integrationsmål
  • Utmärkt ledarskap
  • Bevisad metodik