Metodik

Förändringen kan drivas av olika faktorer som teknisk utveckling, processbedömningar, kris, förändringar av konsumenternas vanor, press från nya företagande aktörer, förvärv, sammanslagningar, organisatorisk omstrukturering etc.

Förändringsledningen (Change Management) handlar om många olika discipliner, såsom beteende- och samhällsvetenskap, informationsteknik, affärslösningar etc. Det måste emellertid innefatta metoder som omdirigerar eller omdefinierar användningen av resurser, affärsprocesser, budgetanslag eller andra driftsätt som väsentligt förändrar ett företag eller en organisation. Förändringsledning måste också ta hänsyn till den mänskliga aspekten där känslor och hur de hanteras spelar en viktig roll för att genomföra förändringar på ett framgångsrikt sätt.

Även om det finns många olika typer av organisatoriska förändringar, är den kritiska aspekten ett företags förmåga att vinna förtroendet av organisationens anställda vid förändringen. Effektiv hantering av organisationsförändringar måste innehålla:

  • Erkänna förändringarna i den bredare affärsmiljön
  • Utveckla nödvändiga justeringar för företagets behov
  • Utbildning av sina anställda om lämpliga förändringar
  • Att vinna medarbetarnas stöd med övertygelse om lämpliga justeringar

Om du gillar processen och metodiken kan vi erbjuda det här för dig. Om du inte är nöjd med utförandet av dina egna förändringsprojekt kan vi utvärdera och finjustera din befintliga metod. Och om du saknar kompetens och / eller arbetskraft att utföra, kan vi hjälpa dig med genomförandet också.