Interim Management

Det finns många olika affärssituationer som kan leda till behovet av en interim ledare. Typiskt kan det vara situationer som krishantering, plötslig avgång, en längre anställningsprocess än förväntat, sjukdom, död, förändringsledning, leding av förändringar eller övergångar, sabbaticals, MBOs (Management Buy-Out) och IPOs (Initial Public Offering), fusioner och förvärv eller ”enkel” projektledning. Funktionerna hos en interim ledare är nästan oändliga, varför omfattningen av en interim ledares profil är helt unik.

Vi erbjuder professionella och seniora ledare att ta på sig sådana roller, antingen för den tid som begärs av dig eller om de kombineras med Change Management eller Post Merger Integration under en tidsperiod som vi tillsammans identifierar som mest lämpligt, det kan också vara att uppnå ett visst eller nåra bestämda mål.

Vi som interim ledare

  • kan vara på plats inom några dagar i motsats till veckor eller månader, vilket är viktigt när tidsbegränsningar är avgörande. Vi blir effektiva snabbt när vi går in i din organisation. På grund av vår erfarenhet och expertis genomför vi och utför uppdrag effektivt och med rätt hastighet.
  • brukar arbeta på högre nivå i din organisation, ofta vara även överkvalificerad för de roller vi tar på oss. Vi kan inte få kompetensen och kunskapen på plats på annat sätt, för att ta itu med ett specifikt kompetensgap eller problem. Vår erfarenhet och kompetens gör att vi kan vara produktiva och göra en märkbar inverkan från början och maximera sannolikheten för framgång.
  • är inte påverkat av företagets politik eller kultur, ger ett nytt perspektiv och kan koncentrera oss på vad som är bäst för verksamheten. Som oberoende operatörer kan vi bidra med ärlighet utan att utgöra ett hot mot din befintliga ledningsgrupp. Då vi inte tillhör ett större företag är att vi inte pressade för att utvidga vårt uppdrag.
  • agerar som och är chefer som ansvarar för ett visst företag eller projekt. Vi är ansvariga för resultatet och tar inte en rent rådgivande roll
  • får befogenhet och trovärdighet för att åstadkomma betydande förändringar eller övergångar inom ett företag om vi arbetar på eller nära styrelsenivå. Till skillnad från en ”tillförordnad chef” är vi inte bara där för att ”hålla ställningen”. Vi bidrar aktivt till din organisation som ett resultat av vår kompetens och vårt tillvägagångssätt, även när arbetet och besluten är svåra.
  • tillför värde genom att använda våra kunskaper och kompetens för att hjälpa till att leverera ett resultat, en lösning, en tjänst eller minska risken vilket ger en meningsfull avkastning på investeringar till dig. Vi föredrar att bli också betalda baserat på presentation och uppfyllelse av mål och leveranser, inte bara på grund av närvaro.
  • upprätthåller höga professionella standarder eftersom vårt framtida arbete är beroende av era referenser och ett framgångsrikt resultat. Vi har därför ett intresse i framgången för de uppdrag som vi åtar oss. Detta står i kontrast till andra ”tillfälliga arbetstagare” som kanske också söker ”permanent anställning” eller är bara motiverade på en timtaxa eller på utökningen av sina uppdrag.