Genomförande av förändringen

Baserat på din egen eller vår rekommenderade förändringsmetodik kan vi erbjuda erfarna förändringsledare som utför projekten för dig.

Vi kan erbjuda denna tjänst på ”tid och material” som traditionella konsultfirmor, men vi är villiga och angelägna att ta det ett steg längre och vill basera sådana uppdrag på mätbara mål som ska uppnås och dela framgång och smärta med dig genom en innovativ verksamhetsmodell som bygger på fasta löpande avgifter med eventuell bonus om framgången är stor. Vi tror starkt på att dela framgången och smärta gör oss skarpare i att hantera förändringen i den riktning du vill och behöver.