Affärsmodellering

En solid grund i alla förändringsledningsaktiviteter är en affärsplan som definierar vad som ska uppnås, på vilket sätt och vilket värde som ska skapas. Vi använder vanligtvis Business Model Canvas av Alexander Osterwalder och SWOT Analys som verktyg i affärsmodellering. Begreppet SWOT härstammar från de engelska initialerna för styrkor (strengths), svagheter (weaknesses), möjligheter (opportunities) och hot (threats).
Vi erbjuder hjälp och ledning för dig, för att underlätta en sådan process för dig och förväntar oss att dina egna experter kompletterar med den nödvändiga detaljerade kunskapen. Men om vi har tillräckligt med marknadsinsikt i ditt område så kan vi också bidra mer. Vi har i vissa fall levererat fullständiga affärsplaner, analyser och marknadsundersökningar.