Affärscoach

När du är i startfasen kanske du inte har alla erfarenheter och kompetenser som du behöver. Vi kan komplettera dig på olika sätt:

Eller vi identifierar tillsammans en roll som vi vill ta där vi kan definiera realistiska mål att uppnå. Detta kan vara väldigt specifikt från fall till fall, så tveka inte att nå ut till oss för att få ett första samtal för att identifiera om det finns något bilateralt intresse. Vi accepterar inte något vi inte tror på.