Coaching & Mentorskap

Coaching är en form av utveckling där en person som kallas en coach eller tränare stöder en elev eller klient för att uppnå ett specifikt personligt eller professionellt mål genom att ge utbildning och vägledning. Mentorskap är ett förhållande där en mer erfaren eller mer kunnig person hjälper till att styra en mindre erfaren eller mindre kunnig person. Medan en coach/tränare och en elev brukar dela gemensamma mål (jämför med idrotten: tränare och utövare eller laget), delar en mentor och adept vanligtvis inte gemensamma mål och fokuserar bara på adeptens mål.

Betydande förändringar ställer fler och nya krav på dina ledare. Beroende på typen av förändringen, miljön och individerna som är involverade coaching och mentorskap kan vara mycket kraftfulla verktyg för att stödja dina ledare. Det är också ett bra verktyg i den personliga utvecklingen.

Vi har lång erfarenhet av både former och erbjuder bland annat:
Samordning och organisation av mentorprogram – internt och externt
”Coach the coaches” – Utbildning av nya coaches/tränare eller mentorer
Erbjuda coaches och mentorer