Styrelsearbete

Om vi tror på din startup och dig starkt nog är vi villiga att erbjuda vår kompetens och erfarenhet också i form av en styrelseledamot till ditt bolag. Naturligtvis behöver du också identifiera oss som din önskade partner, vi föredrar långsiktiga uppdrag baserat på en ersättningsmodell som gör det möjligt att dela både smärtan och vinsten med dig på ett rättvist sätt. Vi har olika modeller, så om vi har en match är vi ganska säkra på att vi också hittar en lösning för detta.


Även om det inte är vårt huvudintresse kan vi också ta en sådan position för en kort period, som en Interim Management uppgift.